We hebben ons ten doel gesteld producten te leveren die door de zorg zelf geïnitieerde meerwaarde hebben. Effectiviteit en eenvoud worden hierbij als uitgangspunten gehanteerd. Daarnaast zijn patiënten comfort en veiligheid, kostenbesparing en vermindering van arbeidstijd belangrijke aspecten.

 

Onze huidige Special Care producten zijn vooraf onderzocht en getest door zorgprofessionals, en hebben deze meerwaarden.

 

De decubitus producten zijn op basis hiervan opgenomen en worden verder ontwikkeld volgens het huidige concept.

 

Onze Desinfectie en Reinigingsproducten zijn in samenwerking met hygiënisten en facilitaire zorgdeskundigen getest ter verbetering van werkprocessen.

 

Bij opname van nieuwe producten en ontwikkeling van het CARE10 assortiment worden dezelfde voorwaarden gehanteerd.

 

Heeft u tips, ideeën, of bent u geïnteresseerd in samenwerking met CARE10? U wordt van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek. Klik hier voor Contact.