CARE10 streeft in haar ondernemerschap een balans na tussen “people, planet en profit”. Dat betekent dat ze naast economische prestaties gericht is op de sociaal - ethische kant en handelt vanuit een warm en respectvol hart voor mens en omgeving.

 

We willen van meerwaarde zijn in de zorg, door naast het leveren van “High Quality Products” ook andere vormen van ondersteuning te bieden in Special Care voor onze maatschappelijke omgeving.

 

Vanuit onze kernwaarden initiëren we mogelijkheden waarin we deze bijdragen kunnen leveren en verder vorm kunnen geven.

 

Hierover houden wij u graag op de hoogte via onze website.

 

CARE10: een jonge organisatie met een duidelijke visie

 

Be Respectful

Be Professional

Be Successful

 

Mutual pleasure in Care Business & Development: something to share!